Aktuelt


1. maj 2016

Preben Hansens Legat udlejer Hotel Alexandra

For at tjene Legatets interesser bedst muligt, har bestyrelsen besluttet at bortforpagte hoteldriften og udleje Legatets ejendom. Fra 1. maj 2016 indtræder hotellets mangeårige direktør, Jeppe Mühlhausen, som forpagter og lejer af Hotel Alexandra. Herefter vil Legatets bestyrelse primært have til opgave at forvalte Legatets formue og uddele legater og hæderspriser.

2015/16

Omfattende renovering af Hotel Alexandra

Preben Hansens Legat, hvis formål er at bevare og drive Hotel Alexandra, har gennemført et omfattende renoveringsprojekt af hotellet. Renoveringen omfatter bl.a. facaderenovering, udskiftning af samtlige vinduer samt nyt tag. Endvidere er der foretaget en opgradering af værelser og udskiftet tæpper på alle gange og trapper. Udskiftning af blandingsbatterier på alle værelser til Christiansborg-armaturer fra Toni er påbegyndt og forventes afsluttet i 2017.