Persondatapolitik

Persondatapolitik

 

Persondatapolitik for Preben Hansens Legat

At beskytte dine data er noget vi tager alvorligt. I driften af Preben Hansens Legat anvender vi persondata og vi har derfor vedtaget denne persondatapolitik, der fortæller, hvordan vi behandler dine data.

Preben Hansens Legat, H. C. Andersens Boulevard 8, 1553 København V, CVR-nr.: 53310214 er dataansvarlig, for de oplysninger om dig, som vi modtager, indsamler, behandler, anvender og opbevarer.

Hvis du ønsker at kontakte os angående vores anvendelse af dine personoplysninger, kan du gøre det på: info@PrebenHansensLegat.dk.

 

Indsamling og behandling af persondata

Ved henvendelser til os vil vi normalt indsamle følgende persondata: Navn, adresse, e-mailadresse, og telefonnummer. I forbindelse med en legatansøgning afgiver du som ansøger herudover en række persondata, som vi bruger til at behandle din ansøgning. Behandlingen foregår ved at vi gennemlæser, vurderer og drøfter oplysningerne med henblik på konkret stillingtagen til din ansøgning.

 

Samtykke

I forbindelse med din ansøgning vil du blive bedt om at give dit samtykke til at vi modtager, indsamler, behandler, anvender og opbevarer de persondata, som du afgiver og persondata som indgår i de bilag du medsender. Samtykket gives ved at du underskriver en Samtykkeerklæring. Det er frivilligt om du vil give dit samtykke, men uden dette kan vi ikke behandle din ansøgning. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at henvende dig til os. Du kan benytte kontaktoplysningerne her på hjemmesiden (under menupunktet ”Kontakt”), så sletter vi dine persondata.

 

Opbevaring og videregivelse af persondata

Vi indsamler, behandler, anvender og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare. Typen og omfanget af de persondata, vi behandler og opbevarer, kan være nødvendige for at opfylde en retlig forpligtelse. Videregivelse af personoplysninger vil normalt kun ske, hvis du samtykker. Dette gælder dog ikke oplysninger som vi er forpligtet til at videregive, for eksempel til relevante offentlige myndigheder, herunder SKAT, til pengeinstitutter og i forbindelse med revision.

 

Periode for opbevaring af persondata

Dine persondata opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen. Vi sletter dem på dette tidspunkt eller når de ikke længere er nødvendige for det formål, som de er indsamlet til. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.

 

Sikkerhed

Vi har truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til imødegåelse af, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

 

Dine rettigheder

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke persondata vi behandler, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst hvem, der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver disse.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Du kan benytte kontaktoplysningerne her på hjemmesiden (under menupunktet ”Kontakt”).

Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til/du afgav dem til, kan du bede om at få dem slettet.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan benytte kontaktoplysningerne her på hjemmesiden (under menupunktet ”Kontakt”). Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.

Vi vil gerne samarbejde, så du føler dig tryg i forhold til vores behandling af dine persondata. Hvis ikke du mener at vi lever op til vores forpligtelser, har du også mulighed for at indgive en klage til Datatilsynet. Men kontakt os altid først.