Det støtter vi

Uddelingspolitik for legatportioner

Af Legatets overskud anvendes et beløb til uddeling af legatportioner af en sådan størrelse, at de medfører en faktisk forbedring af legatmodtagerens økonomiske situation. Legatets bestyrelse afgør, om betingelserne for modtagelse af legatportioner er til stede, disses størrelse og terminerne for disses udbetaling. For tiden udgør legatportionerne typisk 25.000 kr.

Kvalificerede ansøgere til legatportioner

Berettigede til modtagelse af legatportioner er:

Ansatte inden for hotel- og restaurationsbranchen i Danmark

Kvalificerede ansøgere i denne kategori:

  • Skal være ansat eller have været ansat i hotel- og restaurationsbranchen i Danmark i mindst 10 år, heraf mindst 3 år hos samme arbejdsgiver,
  • Skal være forhindret i at arbejde, enten varigt eller i kortere eller længere perioder, på grund af invaliditet, sygdom eller alder.

Personer, der ved legatstifterens død den 10. november 1964 var ansat på Hotel Alexandra, er fortrinsberettiget til at nyde hjælp af Legatet forudsat at de kvalificerer sig. Undtagelsesvis kan der under samme vilkår ydes hjælp til disses efterladte.

Uddelingspolitik for Preben Hansens Legats Hæderspris

Med hædersprisen ønskede legatstifteren at kalde på nyt initiativ til at fremme Danmarks turistmæssige interesser. Hædersprisen kan ikke søges, men tildeles til en person, en institution, en forening eller sammenslutning, der har vist et anerkendelsesværdigt, væsentligt initiativ til gavn for Danmarks turistmæssige interesser, fortrinsvis med relation til hotel- og restaurationsbranchen. Legatets bestyrelse kan undlade at uddele hædersprisen, hvis den skønner, at der ikke findes berettigede initiativer eller de økonomiske forhold ikke muliggør det.

Tidligere uddelinger

2022

Legatets bestyrelse har på sit møde i tredje kvartal 2022 gennemgået indkomne legatansøgninger. Der var i alt modtaget seks ansøgninger. Af disse har bestyrelsen imødekommet ansøgninger fra fire ansøgere, der alle opfylder legatstifterens betingelser for tildeling af legatportioner. De pågældende har modtaget meddelelse om tildeling.

2021

Legatets bestyrelse har gennemgået indkomne legatansøgninger i 2021. Der var modtaget 8 ansøgninger, hvoraf de 6 er imødekommet, da de opfylder legatstifterens betingelser for tildeling af legatportioner.

2020

Legatets bestyrelse har gennemgået legatansøgninger i 2020. Der var modtaget 6 og de er alle imødekommet, da de opfylder legatstifterens betingelser for tildeling af legatportioner.

2019

Legatet har modtaget 10 ansøgninger og uddelt 9 legater til ansøgere, der opfyldte legatstifterens kriterier for tildeling af legatportioner. En enkelt ansøger opfyldte ikke kriterierne.

Legatet har tildelt Preben Hansens Legats Hæderspris til Foreningen Danmarks Spisekammer (Danmarks Østersfestival).

2018

Legatet har modtaget 11 ansøgninger og uddelt 8 legater til ansøgere, der opfyldte legatstifterens kriterier for tildeling af legatportioner.

Øvrige ansøgere opfyldte ikke kriterierne.

Legatet har tildelt Preben Hansens Legats Hæderspris til Anders Pedersen, A. Petersen Collection & Craft og til Lions Brande (Brande Street Art Festival).

2017

Legatet har modtaget 13 ansøgninger og uddelt 6 legater til ansøgere der opfyldte legatstifterens kriterier for tildeling af legatportioner.

Øvrige ansøgere opfyldte ikke kriterierne.

Legatet har tildelt Preben Hansens Legats Hæderspris til Akademiet Bocuse d’Or.

2016

Legatet har modtaget 9 legatansøgninger.

Grundet strukturelle omlægninger uddeltes der ingen legatportioner i 2016.

2015

Legatet har modtaget 18 legatansøgninger og uddelt 9 legater.

2014

Legatet har modtaget 9 legatansøgninger og uddelt 4 legater.

2013

Legatet har modtaget 14 legatansøgninger og uddelt 9 legater.