Om Legatet

Formål

Det er Legatets formål at bevare og drive Hotel Alexandra, H.C. Andersens Boulevard 8, København, som legatstifteren, Preben Hansen, efterlod sig ved sin død. Legatstifteren ønskede tillige at hoteldriften fortsatte i samme ånd, som han selv havde ledet det.

Med dette formål var det legatstifterens hensigt at opfylde sin far, hotelejer Th. Hansens og sin bror hoteldirektør Vagn Aage Hansens ønsker. Legatstifteren skønnede endvidere, at dette formål dels ville sikre Legatets kapital bedst muligt mod hensmuldren ved inflation og dels ville give Legatet mulighed for at opnå det størst mulige afkast af sin kapital.

Af Legatets overskud uddeles understøttelser til ansøgere, der opfylder betingelserne samt en hæderspris.

Fundats

Fundatsen for Preben Hansens Legat fastlægger rammerne for Legatets virke. Fundatsen er senest revideret den 28. november 2017Se Fundatsen her.

Fondsledelse

Preben Hansens Legat er en erhvervsdrivende fond der ledes af en bestyrelse, som består tre medlemmer. Jf. pkt. 2.3.4 i ”Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse” oplyses følgende om bestyrelsens sammensætning:

Navn Stilling Ledelseshverv Indtrådt Født Uafhængighed
Kirsten Leth Advokat og bestyrelsesformand Bestyrelsesposter i private virksomheder 1993 1943 Ikke uafhængig
Eva Grimsehl Hoteldirektør Bestyrelsesposter i private virksomheder 2016 1978 Uafhængig
Lars Christiansen Bestyrelsesformand Bestyrelsesposter i fonde og private virksomheder 2022 1965 Uafhængig

Aldersgrænsen for bestyrelsesmedlemmer er 70 år. Bestyrelsesformandens afgangsalder er fastsat i Fundatsen.

Legatet er omfattet af ”Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens §77 a”. Se redegørelserne herunder:

Historie

Ejendommen matr. nr. 103 Vestervold kvarter, H. C. Andersens Boulevard 8, København V blev i 1903 erhvervet af Theodor Hansen. I 1934 stifter familien ”Turisthotellet A/S”, som køber ejendommen af Theodor Hansen for udelukkende at drive den som hotel. I 1940 dør Theodor Hansen og hotellet køres videre af hans hustru Käthe og sønnen Vagn Aage. I 1942 dør Vagn Aage.

Hotellet er beliggende side om side med Dagmarhus, som den tyske besættelsesmagt havde gjort til hovedsæde for civiladministrationen i Danmark under Werner Best. I 1944 beslaglægger den tyske besættelsesmagt hotellet og betaler 22.000 kroner om måneden i husleje. Efter befrielsen den 5. maj 1940 bliver hotellet engelsk officershotel. Først i 1947 frigives hotellet, men ikke restauranten, som fortsætter en tid endnu som militært underholdningssted for allierede soldater.

På et tidspunkt skifter hotellet navn til ”Hotel Alexandra”, opkaldt efter Christian IX’s datter Alexandra Caroline Marie Charlotte Louise Julia (1844-1925), Dronning af Storbritannien og Irland og Kejserinde af Indien og gift med Kong Edward VII.

Hotelejer Theodor Hansen. Fru Käthe Hansen. Legatstifteren, Preben Hansen.

Fra 1947 til 1956 forpagter Käthe Hansen hotellet. Den 1. januar 1957 indgår den anden søn Preben som medforpagter af hotellet. Året efter opgiver Preben Hansen sin advokatpraksis og helliger sig driften af hotellet. I 1960/61 dør Käthe. Den 10. november 1964 dør Preben Hansen, men inden beslutter han i sit testamente at stifte ’Preben Hansens Legat til minde om hans forældre hotelejer Th. Hansen og hustru Käthe Hansen’.

Legatet etableres i henhold til Preben Hansens ønske og den 1. september 1967, meddeltes det ”Efter kongens befaling” og ”Under Vort Kongelige Segl” at “Vi Frederik den Niende af Guds Nåde Konge til Danmark, de Venders og Goters, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg, gør vitterligt: Efter indgiven allerunderdanigst ansøgning om stadfæstelse på den i original herved hæftede fundats for ’Preben Hansens Legat til minde om hans forældre hotelejer Th. Hansen og hustru Käthe Hansen’ bekræfte og stadfæste Vi herved nævnte fundats i alle dens ord og punkter.”

Legatet har efterfølgende bevaret ejendommen som sin og drevet hotellet i legatstifterens ånd. I 2016 besluttede bestyrelsen at udleje ejendommen og hoteldriften, under behørig iagttagelse af legatstifterens ønsker.