Aktuelt


25. juni 2020

Preben Hansens Legat hædrer initiativet Sol over Gudhjem

Den bornholmske kokkekonkurrence Sol over Gudhjem modtog i dag Preben Hansens Legats Hæderspris 2020. Konkurrencen har til formål at øge kendskabet til danske råvarer og specialiteter samt at fremme udbredelsen af disse – både blandt befolkningen og i gourmetrestauranterne.

Initiativtagerne til Danmarks største kokkekonkurrence ’Sol over Gudhjem’, Mikkel (t.v.) og Mads Marschall, blev modtagerne af Preben Hansens Legats Hæderspris 2020 som anerkendelse af deres mangeårige bidrag til at fremme gastroturismen i Danmark og til sætte Bornholm på det gastronomiske Danmarkskort.

Initiativtagerne til Danmarks største kokkekonkurrence ’Sol over Gudhjem’, Mikkel (t.v.) og Mads Marschall, modtog i dag Preben Hansens Legats Hæderspris 2020 som anerkendelse af deres mangeårige bidrag til at fremme gastroturismen i Danmark og til sætte Bornholm på det gastronomiske Danmarkskort.

Hædersprisen tilfalder initiativtagerne Mads og Mikkel Marschall, som siden 2009 har drevet kokkekonkurrencen og under vejs tilført en række beslægtede aktiviteter. Arrangementet, der afholdes på havnen i Gudhjem, har tiltrukket sig stigende national og international opmærksomhed med over 10.000 besøgende i 2018. Initiativet bidrager dermed til at fremme gastroturismen i Danmark, men i særdeleshed til at sætte Bornholm på det gastronomiske Danmarkskort og fremme interessen for føde- og råvarer fra Bornholm og andre egne af Danmark.

Bornholm på det gastronomiske landkort
”På Bornholm har man forstået, at udnyttes øens særlige klima og dets gode betingelser for at skabe en række unikke produkter baseret på råvarer af højeste kvalitet. Sol over Gudhjem er med til at få det budskab ud i verden. Vi tror på, at regionale initiativer som dette gør en forskel – både i forhold til Danmarks turistmæssige interesser og i forhold til hotel- og restaurationsbranchen på øen, hvor de bornholmske restauranter hyldes for deres fabelagtige evne til at benytte sig af lokale fødevarer til at skabe gastronomiske oplevelser på tallerkenen. Det er dét, vi gerne vil hædre med denne pris”, forklarede formand for bestyrelsen i Preben Hansens Legat, Kirsten Leth i forbindelse med tildelingen af prisen.

Hæder og håndsrækning
På vegne af Sol over Gudhjem udtrykte Mikkel Marschall betydningen af Hædersprisen: ”2020 har været et hårdt år for Sol over Gudhjem. På grund af COVID-19 måtte vi desværre aflyse en række af sommerens aktiviteter. Derfor kommer Hædersprisen både som en faglig anerkendelse, som vi begge er virkelig stolte af og som en økonomisk håndsrækning på rette tid og sted. Potentialet for flere turister – især uden for sæsonen – er stort og Hædersprisen vil være med til at sætte ekstra fokus på Bornholm som en gastronomi-ø og på Danmarks mange regionale specialiteter, som alle kan lade sig inspirere af til at lave sund og velsmagende mad”.

17. juni 2020

Tildeling af legatportioner, 2. kvartal 2020

Legatets bestyrelse har på sit møde den 9. juni 2020 gennemgået indkomne legatansøgninger. Der var i alt indkommet to ansøgninger. Begge ansøgere opfylder legatstifterens betingelser for tildeling og har modtaget meddelelse om tildeling.

27. marts 2020

Tildeling af legatportioner, 1. kvartal 2020

Legatet har siden sidste bestyrelsesmøde modtaget to legatansøgninger. På sit møde den 20. marts 2020 behandlede bestyrelsen de to legatansøgninger. Bestyrelsen har imødekommet begge ansøgninger, da ansøgerne opfylder legatstifterens betingelser for tildeling af legatportioner. De pågældende har modtaget meddelelse om tildeling.

10. januar 2020

Nu kan flere få gavn af Preben Hansens Legat

Nye lempede krav for at modtage legatportioner fra Preben Hansens Legat betyder, at flere nu kan ansøge om støtte.

Bestyrelsen for Preben Hansens Legat har lempet kravene for tildeling af legatportioner.

De hidtidige betingelser krævede, at legatansøgere skulle dokumentere mindst 10 år ansættelse hos samme arbejdsgiver for at komme i betragtning.

Disse er nu lempet til mindst 10 års ansættelse i branchen, heraf mindst 5 års ansættelse hos samme arbejdsgiver.

Legatansøgere hvis ansøgning tidligere er afvist på grund af utilstrækkelig anciennitet (10 år) hos samme arbejdsgiver, kan ansøge på ny.

Legatportionerne, som kan søges årligt, udgør for tiden 25.000 kr.

12. december 2019

Tildeling af legatportioner, 4. kvartal 2019

Legatets bestyrelse har på sit møde den 11. december 2019 gennemgået indkomne legatansøgninger. Der var i alt indkommet tre ansøgninger. Alle ansøgere opfylder legatstifterens betingelser for tildeling og har modtaget meddelelse om tildeling.

27. oktober 2019

Tildeling af legatportioner, 3. kvartal 2019

Legatets bestyrelse har den 15. oktober 2019 gennemgået alle indkomne legatansøgninger. Der var i alt indkommet fire ansøgninger om legattildelinger. Bestyrelsen har imødekommet ansøgningerne fra tre ansøgere, der alle opfylder legatstifterens betingelser for tildeling af legatportioner. De pågældende har modtaget meddelelse om tildeling.

13. oktober 2019

Preben Hansens Legat hædrer foreningen Danmarks Spisekammer

Foreningen Danmarks Spisekammer modtog i dag Preben Hansens Legats Hæderspris 2019. Foreningen arbejder for sætte fødevarer fra forskellige egne af landet på det gastronomiske Danmarkskort og udvikle og markedsføre gastroturisme i ind- og udland.

Hædersprisen blev overrakt til formanden for foreningen Danmarks Spisekammer, Borgmester Henrik Frandsen, i forbindelse med afholdelse af Danmarks Østersfestival på Rømø. Østersfestivalen, der er forankret i Danmarks Spisekammer, er siden 2016 vokset fra en lokal begivenhed på Fanø til i dag at dække den Vestjyske østers¬kyst fra Vadehavet til Limfjorden.

Et initiativ, som Danmark har brug for
”Danmarks Spisekammer er et af de initiativer, vi har brug for, hvis vi skal fastholde og udvikle Danmarks position som internationalt gastronomisk fyrtårn. Danmarks Østersfestival er et eksempel på en anerkendelsesværdig aktivitet, der har øget interessen for en sund, klimavenlig dansk delikatesse med et stort uudnyttet potentiale. Vi tror på, at initiativer som dette gør en forskel – både i forhold til Danmarks turistmæssige interesser og i forhold til hotel- og restaurationsbranchen i lokalmiljøet. Det er dét vi gerne vil hædre i dag”, udtalte bestyrelsesmedlem i Preben Hansens Legat, Hasse Resenbro ved overrækkelsen af prisen.

Styrket fortælling om egnsspecifikke råvarer
Formanden for Danmarks Spisekammer og borgmester i Tønder, Henrik Frandsen uddybede betydningen af Hædersprisen: ”Vi er dybt taknemmelige for anerkendelsen. I rammen af Danmarks Spisekammer vil den bidrage til at styrke vores arbejde med at skabe gastronomiske fyrtårne i de øvrige egne af Danmark. Her på Vestkysten vil den have stor værdi for udvikling af fortællingen om og folkeliggørelse af danske østers. Vi ved fra undersøgelser, at op mod 40% af gastro-intersserede turister drives af fortællingen om egns¬specifikke råvarer. Vi tror derfor, at prisen vil bidrage til øge tilgangen af kvalitetsturister fra ind- og udland i østerssæsonen fra september til april”.

27. juni 2019

Tildeling af legatportioner, 2. kvartal 2019

Legatets bestyrelse har på sit møde den 24. juni 2019 gennemgået indkomne legatansøgninger. Der var indkommet én ansøgning om legattildeling. Bestyrelsen har imødekommet ansøgningen og ansøgeren har modtaget meddelelse om tildeling.

12. april 2019

Tildeling af legatportioner, 1. kvartal 2019

Legatets bestyrelse har på sit møde den 5. april 2019 gennemgået indkomne legatansøgninger. Der var i alt indkommet to ansøgninger. Begge ansøgere opfylder legatstifterens betingelser for tildeling og har modtaget meddelelse om tildeling.

26. december 2018

Preben Hansens Legat hædrer A. Petersen Collection & Craft

A. Petersen Collection & Craft er hædret med Preben Hansens Legats Hæderspris 2018 for sit enestående virke for at skabe et udstillingsvindue for dansk møbelkunst og kunsthåndværk.

Udbreder kendskabet til dansk design
A. Petersen Collection & Craft har igennem de seneste år arbejdet målbevidst på at skabe en ramme for dansk møbelkunst og kunsthåndværk, der i sit koncept skiller sig ud fra de traditionelle aktørers ved at rumme åbne værksteder for møbelproduktion, møbelpolstring og snedkeri. Med skabelsen af en udstillings- og formidlingsvirksomhed uden kommercielt sigte har A. Petersen yderligere forstærket udbredelsen af kendskabet til dansk design, herunder uden for landets grænser. Dermed bidrager A. Petersen til at opretholde og forny Danmarks globale position som en banebrydende design- og kunsthåndværksnation. Initiativet har givet international omtale og ført til et markant stigende antal besøgende – herunder af udenlandske turister, medier, eksperter og politikere.

Prisen vil styrke fundamentet for det videre arbejde
Initiativtager og ejer af A. Petersen Collection & Craft, Anders Petersen udtaler i forbindelse med tildelingen: ”Vi har grundlagt vores virke på en vision om at styrke viden og kvalitetsbevidsthed om nutidigt design, håndværk og kunsthåndværk. For os er Hædersprisen en anerkendelse af, at vi har fat i noget rigtigt. At dét vi hver dag arbejder for, nytter og at vi skal blive ved! Vi vil bruge prisen til at styrke fundamentet for det videre arbejde, så vi – sammen med alle, som arbejder for det samme – kan fortsætter traditionen for godt funktionelt design, veludført ambitiøst håndværk og smukt kraftfuldt kunsthåndværk, som Danmark er så kendt for i hele verden. Dét synes vi, er vores vigtigste opgave”.

Nyt initiativ til fremme af Danmarks turistmæssige interesser
Med tildeling af Preben Hansens Legats Hæderspris 2018 til Anders Petersen ønsker bestyrelsen at anerkende A. Petersen Collection & Crafts initiativ. Hædersprisen er på 250.000 kr. Da Preben Hansen i 1967 stiftede Legatet, var det hans ønske, at Hædersprisen skulle kalde på nyt initiativ til fremme af Danmarks turistmæssige interesser. Preben Hansen ejede og drev Hotel Alexandra på Rådhuspladsen i København, som har skabt Legatets økonomiske fundament. Hædersprisen tildeles til en person, en institution, en forening eller sammenslutning, der har vist et sådan anerkendelsesværdigt, væsentligt initiativ til gavn for Danmarks turistmæssige interesser.

2015/16

Omfattende renovering af Hotel Alexandra

Preben Hansens Legat, hvis formål er at bevare og drive Hotel Alexandra, har gennemført et omfattende renoveringsprojekt af hotellet. Renoveringen omfatter bl.a. facaderenovering, udskiftning af samtlige vinduer samt nyt tag. Endvidere er der foretaget en opgradering af værelser og udskiftet tæpper på alle gange og trapper. Udskiftning af blandingsbatterier på alle værelser til Christiansborg-armaturer fra Toni er påbegyndt og forventes afsluttet i 2017.