Aktuelt


5. september 2017

En hjælpende hånd til ansatte i hotel- og restaurationsbranchen

PRESSEINFORMATION FRA PREBEN HANSENS LEGAT

Preben Hansens Legat hjælper ansatte inden for hotel- og restaurationsbranchen i Danmark. Hvert år uddeler Legatet et antal legatportioner med henblik på at forbedre legatmodtagernes økonomiske situation.

Legatet støtter nuværende og tidligere ansatte i hotel- og restaurationsbranchen, som har været ansat samme sted i branchen i mindst 10 år og som er forhindret i at arbejde. Det kan enten være varigt eller i længere eller kortere perioder. Årsagen kan være sygdom, invaliditet eller alder.

Legatportionerne uddeles normalt fire gange årligt. Ansøgninger kan indsendes løbende, men der kan kun ansøges en gang pr. kalenderår.

2015/16

Omfattende renovering af Hotel Alexandra

Preben Hansens Legat, hvis formål er at bevare og drive Hotel Alexandra, har gennemført et omfattende renoveringsprojekt af hotellet. Renoveringen omfatter bl.a. facaderenovering, udskiftning af samtlige vinduer samt nyt tag. Endvidere er der foretaget en opgradering af værelser og udskiftet tæpper på alle gange og trapper. Udskiftning af blandingsbatterier på alle værelser til Christiansborg-armaturer fra Toni er påbegyndt og forventes afsluttet i 2017.