Aktuelt


10. september 2017

Preben Hansens Legat fylder 50 år

Den 1. september 2017 fyldte Preben Hansens Legat 50 år.

Før sin død i 1964 indførte Legatstifteren, Preben Hansen i sit testamente, at der skulle stiftes et legat med navnet ”Preben Hansens Legat til minde om hans forældre Hotelejer Th. Hansen og hustru Käthe Hansen”. Den 1. september 1967 blev Legatet stiftet, efter at Fundatsen var blevet stadfæstet af Kong Frederik den Niende.

Legatets 50-års fødselsdag blev ikke markeret på dagen. I stedet vil Legatet den 28. november 2017 tildele Preben Hansens Legats Hæderspris 2017 på 250.000 kr. ”til en person, en institution, en forening eller sammenslutning, der har vist et sådan anerkendelsesværdigt, væsentligt initiativ til gavn for Danmarks turistmæssige interesser, fortrinsvis med inden for til hotel- og restaurationsbranchen”, som det er formuleret i Fundatsen.

2015/16

Omfattende renovering af Hotel Alexandra

Preben Hansens Legat, hvis formål er at bevare og drive Hotel Alexandra, har gennemført et omfattende renoveringsprojekt af hotellet. Renoveringen omfatter bl.a. facaderenovering, udskiftning af samtlige vinduer samt nyt tag. Endvidere er der foretaget en opgradering af værelser og udskiftet tæpper på alle gange og trapper. Udskiftning af blandingsbatterier på alle værelser til Christiansborg-armaturer fra Toni er påbegyndt og forventes afsluttet i 2017.