Aktuelt


28. november 2017

Preben Hansens Legat hædrer Akademiet Bocuse d’Or

Akademiet Bocuse d’Or modtog i dag Preben Hansens Legats Hæderspris 2017. Akademiet arbejder for at bevare Danmarks position på det gastronomiske verdenskort.

Hædersprisen blev overrakt til formanden for Akademiet Bocuse d’Or, Ritt Bjerregaard ved en festligholdelse i København, hvor akademiets nye træningskøkken blev indviet.

Danmark som et kulinarisk fyrtårn
”Akademiet Bocuse d’Or Danmark har i en årrække arbejdet for at fremme og opbygge et gastronomisk niveau i verdensklasse og har i kraft af sit initiativ og virke udviklet, støttet og motiveret danske kandidater. Dette væsentlige initiativ og den vedholdende indsats har givet bemærkelsesværdige resultater og frem for alt bidraget til at positionere Danmark som et kulinarisk fyrtårn og en magnet for gastroturister”, udtalte bestyrelsesmedlem i Preben Hansens Legats bestyrelse, Hasse Resenbro ved overrækkelsen.

Inspiration til branchens talenter
Ritt Bjerregaard uddybede betydningen af Hædersprisen: ”Vi vil gerne understrege vores store værdsættelse af denne Hæderspris til Akademiet og støtten til det vigtige arbejde med at fremme og brande dansk gastronomi i verdensklasse overfor tilrejsende turister. ”

”Vi er meget taknemlige for anerkendelsen af Bocuse d’Or Danmarks initiativ og formål med at støtte og udvikle den danske kandidat i den internationale Bocuse d’Or konkurrence. Dette skaber stor bevågenhed omkring dansk gastronomi og inspirerer branchens talenter med henblik på at udvikle og fastholde Danmark som maddestination i verdensklasse”, tilføjede Akademiets formand.

Nyt initiativ til fremme af Danmarks turistmæssige interesser
Da Preben Hansen i 1967 stiftede Legatet, var det hans ønske, at Hædersprisen skulle kalde på nyt initiativ til fremme af Danmarks turistmæssige interesser. Preben Hansen ejede og drev Hotel Alexandra på Rådhuspladsen i København, som har skabt Legatets økonomiske fundament.

Prisen, der i år er på 250.000 kroner, tildeles til en person, en institution, en forening eller sammenslutning, der har vist et sådan anerkendelsesværdigt, væsentligt initiativ til gavn for Danmarks turistmæssige interesser, fortrinsvis med inden for til hotel- og restaurationsbranchen.

 

2015/16

Omfattende renovering af Hotel Alexandra

Preben Hansens Legat, hvis formål er at bevare og drive Hotel Alexandra, har gennemført et omfattende renoveringsprojekt af hotellet. Renoveringen omfatter bl.a. facaderenovering, udskiftning af samtlige vinduer samt nyt tag. Endvidere er der foretaget en opgradering af værelser og udskiftet tæpper på alle gange og trapper. Udskiftning af blandingsbatterier på alle værelser til Christiansborg-armaturer fra Toni er påbegyndt og forventes afsluttet i 2017.