Aktuelt


26. oktober 2018

Preben Hansens Legat påskønner initiativtagerne bag midtjysk Street Art Festival

PRESSEINFORMATION FRA PREBEN HANSENS LEGAT

Lions Brande er i dag tildelt Preben Hansens Legats Hæderspris 2018. Lions Brande tog i 2015 initiativ til Brande Street Art Festival og har siden været drivkraften bag festivalen.

Brande Street Art Festival er et privat og uegennyttigt initiativ skabt af Lions Brande. Festivalen levendegør kunst i det offentlige rum på en nytænkende og bredt appellerende måde, der styrker og gavner det midtjyske områdes turistmæssige interesser. Festivalen viderefører desuden ånden fra Brandes kunstneriske aner, som sidst i 1960’erne gjorde byen kendt for at lade en række anerkendte, danske kunstnere udsmykke 23 husgavle rundt om i byen.

Danmarks eneste Street Art Festival
Legatbestyrelsen lægger til grund for tildelingen, at Brande Street Art Festival anses som Danmarks første og eneste Street Art Festival, og at der derfor er tale om et nyt initiativ. Festivalen er etableret som en tilbagevendende begivenhed, der allerede har medført en positiv afsmitning på områdets turismeomsætning. Initiativet forventes at bidrage til yderligere vækst i områdets turisme, herunder blandt områdets overnatnings- og spisesteder.

”Vi er umådelig glade, stolte og taknemmelige over at have modtaget denne fornemme pris”, siger Præsidenten for Lions Brande, Ebbe Glarborg, som fortæller, at det endnu ikke er besluttet, hvad prisen konkret skal bruges til, men at den forventeligt kommer til anvendelse i forbindelse med afholdelsen af næste års Street Art Festival.

Nyt initiativ til fremme af Danmarks turistmæssige interesser
Da Preben Hansen i 1967 stiftede Legatet, var det hans ønske, at Hædersprisen skulle kalde på nyt initiativ til at fremme Danmarks turistmæssige interesser. Preben Hansen ejede og drev Hotel Alexandra på Rådhuspladsen i København, som har skabt Legatets økonomiske fundament.

Hædersprisen kan tildeles en person, en institution, en forening eller sammenslutning, der har vist et anerkendelsesværdigt, væsentligt initiativ til gavn for Danmarks turistmæssige interesser, fortrinsvis med relation til hotel- og restaurationsbranchen. Prisen til Lions Brande er på 100.000 kroner.

2015/16

Omfattende renovering af Hotel Alexandra

Preben Hansens Legat, hvis formål er at bevare og drive Hotel Alexandra, har gennemført et omfattende renoveringsprojekt af hotellet. Renoveringen omfatter bl.a. facaderenovering, udskiftning af samtlige vinduer samt nyt tag. Endvidere er der foretaget en opgradering af værelser og udskiftet tæpper på alle gange og trapper. Udskiftning af blandingsbatterier på alle værelser til Christiansborg-armaturer fra Toni er påbegyndt og forventes afsluttet i 2017.