Aktuelt


26. december 2018

Preben Hansens Legat hædrer A. Petersen Collection & Craft

A. Petersen Collection & Craft er hædret med Preben Hansens Legats Hæderspris 2018 for sit enestående virke for at skabe et udstillingsvindue for dansk møbelkunst og kunsthåndværk.

Udbreder kendskabet til dansk design
A. Petersen Collection & Craft har igennem de seneste år arbejdet målbevidst på at skabe en ramme for dansk møbelkunst og kunsthåndværk, der i sit koncept skiller sig ud fra de traditionelle aktørers ved at rumme åbne værksteder for møbelproduktion, møbelpolstring og snedkeri. Med skabelsen af en udstillings- og formidlingsvirksomhed uden kommercielt sigte har A. Petersen yderligere forstærket udbredelsen af kendskabet til dansk design, herunder uden for landets grænser. Dermed bidrager A. Petersen til at opretholde og forny Danmarks globale position som en banebrydende design- og kunsthåndværksnation. Initiativet har givet international omtale og ført til et markant stigende antal besøgende – herunder af udenlandske turister, medier, eksperter og politikere.

Prisen vil styrke fundamentet for det videre arbejde
Initiativtager og ejer af A. Petersen Collection & Craft, Anders Petersen udtaler i forbindelse med tildelingen: ”Vi har grundlagt vores virke på en vision om at styrke viden og kvalitetsbevidsthed om nutidigt design, håndværk og kunsthåndværk. For os er Hædersprisen en anerkendelse af, at vi har fat i noget rigtigt. At dét vi hver dag arbejder for, nytter og at vi skal blive ved! Vi vil bruge prisen til at styrke fundamentet for det videre arbejde, så vi – sammen med alle, som arbejder for det samme – kan fortsætter traditionen for godt funktionelt design, veludført ambitiøst håndværk og smukt kraftfuldt kunsthåndværk, som Danmark er så kendt for i hele verden. Dét synes vi, er vores vigtigste opgave”.

Nyt initiativ til fremme af Danmarks turistmæssige interesser
Med tildeling af Preben Hansens Legats Hæderspris 2018 til Anders Petersen ønsker bestyrelsen at anerkende A. Petersen Collection & Crafts initiativ. Hædersprisen er på 250.000 kr. Da Preben Hansen i 1967 stiftede Legatet, var det hans ønske, at Hædersprisen skulle kalde på nyt initiativ til fremme af Danmarks turistmæssige interesser. Preben Hansen ejede og drev Hotel Alexandra på Rådhuspladsen i København, som har skabt Legatets økonomiske fundament. Hædersprisen tildeles til en person, en institution, en forening eller sammenslutning, der har vist et sådan anerkendelsesværdigt, væsentligt initiativ til gavn for Danmarks turistmæssige interesser.

2015/16

Omfattende renovering af Hotel Alexandra

Preben Hansens Legat, hvis formål er at bevare og drive Hotel Alexandra, har gennemført et omfattende renoveringsprojekt af hotellet. Renoveringen omfatter bl.a. facaderenovering, udskiftning af samtlige vinduer samt nyt tag. Endvidere er der foretaget en opgradering af værelser og udskiftet tæpper på alle gange og trapper. Udskiftning af blandingsbatterier på alle værelser til Christiansborg-armaturer fra Toni er påbegyndt og forventes afsluttet i 2017.