Aktuelt


29. september 2022

Nu kan flere få gavn af Preben Hansens Legat – 22. september 2022

Nye lempede krav for at modtage legatportioner fra Preben Hansens Legat betyder, at flere nu kan ansøge om støtte.

Bestyrelsen for Preben Hansens Legat har lempet kravene for tildeling af legatportioner.

De hidtidige betingelser krævede, at legatansøgere skulle dokumentere mindst 10 år ansættelse hos samme arbejdsgiver for at komme i betragtning.

10 års ansættelse i branchen er fortsat gældende, men de mindst 5 års ansættelse hos samme arbejdsgiver er nu ændret til kun 3 års ansættelse.

Legatportionerne, som kan søges årligt, udgør for tiden 25.000 kr.

1. april 2017

Udskiftning af værelsesdøre på Hotel Alexandra

Som afslutning på renoveringsprojektet, som blev påbegyndt i 2015, er alle værelsesdøre på Hotel Alexandra nu udskiftet med nye fyldningsdøre fra Ikast Design Doors og nyt låsesystem.

1. maj 2016

Preben Hansens Legat udlejer Hotel Alexandra

For at tjene Legatets interesser bedst muligt, har bestyrelsen besluttet at bortforpagte hoteldriften og udleje Legatets ejendom. Fra 1. maj 2016 indtræder hotellets mangeårige direktør, Jeppe Mühlhausen, som forpagter og lejer af Hotel Alexandra. Herefter vil Legatets bestyrelse primært have til opgave at forvalte Legatets formue og uddele legater og hæderspriser.

1. marts 2016

Nyt bestyrelsesmedlem i Legatets bestyrelse

Hoteldirektør Jeppe Mühlhausen udtræder af Legatets bestyrelse og afløses af Eva Grimsehl, direktør for Adina Apartment Hotel, København og medlem af bestyrelsen for Adina Denmark ApS. Eva Grimsehl er indvalgt i Legatets bestyrelse som hotelsagkyndigt bestyrelsesmedlem i henhold til Legatets vedtægter.

2015/16

Omfattende renovering af Hotel Alexandra

Preben Hansens Legat, hvis formål er at bevare og drive Hotel Alexandra, har gennemført et omfattende renoveringsprojekt af hotellet. Renoveringen omfatter bl.a. facaderenovering, udskiftning af samtlige vinduer samt nyt tag. Endvidere er der foretaget en opgradering af værelser og udskiftet tæpper på alle gange og trapper. Udskiftning af blandingsbatterier på alle værelser til Christiansborg-armaturer fra Toni er påbegyndt og forventes afsluttet i 2017.